Zarządzenie nr 5/2020 dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 7  w Stargardzie
z dnia 15 października 2020 r.

 Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7  w Stargardzie zarządza co następuje:

1) od dnia 16 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r. wprowadzam naukę w systemie mieszanym – hybrydowym tj.

klasy  I – III w systemie stacjonarnym

klasy IV – VIII  w systemie zdalnym

2) dzień 16 października ogłaszam dniem wolnym od zajęć dydaktycznych;  szkoła w tym dniu zapewnia zajęcia opiekuńcze  uczniom z klas I – III w świetlicy szkolnej w godzinach 6.45 -  16.30  w przypadku, gdy nie mają zapewnionej opieki.   

Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo od wychowawców klas. Będziemy z Państwem kontaktować się przez dziennik elektroniczny. 

                                             Dyrektor Szkoły Elżbieta Witczak

 "Jeśli udało mi się opromienić uśmiechem jedno

jedyne smutne dzieciństwo – jestem zadowolona.”

Astrid  Lindgren

 


  

 


Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach za wsparcie akcji „1% dla mojej szkoły”, dzięki której na nasze konto w roku szkolnym 2012/2013 wpłynęła kwota 4900 zł.

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna w pracowni przyrodniczej. 

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl