Szanowni Państwo , Rodzice Uczniów przyszłych klas 1. !

W związku z sytuacją epidemiologiczną i czasowym ograniczeniem pracy szkoły nie odbędzie się planowane na czerwiec spotkanie organizacyjne. Jednak aby przygotować się  do organizacji nauki od września prosimy Państwa o przekazanie informacji dotyczącej wyboru klasy.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Stargardzie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 - dokument

załącznik nr 1

załącznik nr 3

 "Jeśli udało mi się opromienić uśmiechem jedno

jedyne smutne dzieciństwo – jestem zadowolona.”

Astrid  Lindgren

 


  

 


Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach za wsparcie akcji „1% dla mojej szkoły”, dzięki której na nasze konto w roku szkolnym 2012/2013 wpłynęła kwota 4900 zł.

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego wykorzystywanego jako pomoc dydaktyczna w pracowni przyrodniczej. 

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl