Uczniowie klas młodszych przywitali Panią Wiosnę  również „Teatralnymi Wiosenaliami”- tak jak starsi koledzy z klas IV-VI.  Z tej okazji klasy 1-2 korzystając z różnych metod plastycznych wykonywali maski lub kukiełki, natomiast klasy 3 – afisz.

 

Po zmaganiach plastycznych przyszedł czas na zadania sportowe, które cieszą każdego ucznia. Wszystkie konkurencje były związane z tematyką teatralną. W jednej konkurencji uczniowie kupowali bilet do teatru - przenosili kartonowe złotówki do pojemnika, potem ostatni zawodnik mógł odebrać bilet, inna konkurencja obejmowała znajomość bajek i baśni.


Zawodnicy przy nazwie wybranej bajki zostawiali dany rekwizyt. Kolejną konkurencją był bieg z cylindrem na głowie, uczniowie również musieli odnaleźć miejsce na widowni – każdy zawodnik otrzymał bilet z numerem rzędu i miejsca. Podczas konkurencji sportowych uczniowie wykazali się znajomością słownictwa np.: charakteryzator, sufler, garderobiany itp. 


Konkurencji sportowych było wiele, wszystkie były ciekawe i niezwykłe.

W tym dniu uczniowie obdarowani zostali słodkim poczęstunkiem, cała społeczność szkolna świetnie bawiła się i zdobywała nowe wiadomości.