Jestem bezpieczny”  pod  takich  hasłem 11  kwietnia  2014  roku odbyła  się  w  naszej  szkole I edycja międzyszkolnego konkursu dla uczniów klas II. W konkursie brało udział 5 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Stargard Szczeciński. Konkurs miał na celu  popularyzowanie znajomości przepisów  o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych, promowanie postaw prospołecznych oraz przygotowanie dzieci do samopomocy poprzez wyposażenie ich w umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia.


Otwarcia konkursu i powitania gości dokonał dyrektor szkoły pan Sławomir Kuczyński. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele Komendy Policji  oraz Komendy Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim.

Zawodnicy mieli do pokonania 14 zadań. Zmagali się ze znajomością znaków drogowych, układali znaki z puzzli, musieli się wykazać znajomością budowy roweru, ocenić trafność podanych stwierdzeń oraz odpowiadali na pytania, zaznaczali na planszach jak należy zachować się podczas burzy.  


Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce – SP nr 7 -  ucz. Marcin Winnicki, Michał Spławski

II miejsce – SP nr1 – ucz. Lidia Iwankowicz, Ziędacki

III miejsce – SP nr1 druga drużyna – ucz. Alicja Fatalska, Aniela Pac – Pomaracka

Udział w konkursie:

SP w Strachocinie – ucz. Piotr Wiecha, Aleksander Ułanowicz

SP nr 6 – ucz. Igor Baran, Nataniel Paczyński

Wszyscy uczniowie zostali obdarowani nagrodami.