„Słowo jest oknem otwartym na rzeczywistość.”

Zbigniew Herbert

Konkurs Ojczyzny Polszczyzny, któremu  patronuje prof. Jan Miodek, ma promować kulturę słowa pisanego i mówionego. Ideą konkursu jest wyłonienie utalentowanych uczniów, którzy znakomicie piszą i interesująco opowiadają.

Konkurs ma kilka etapów. W pierwszym, szkolnym etapie, uczniowie piszą test, a następnie wygłaszają przed publicznością opowiadania na wylosowany temat. W etapie rejonowym uczestniczą zwycięzcy szkolnych eliminacji. Tę część konkursu określa się mianem Małego Finału. Jego scenariusz jest podobny: uczniowie wykonują pisemne zadania zamknięte i otwarte, po czym wygłaszają przed publicznością swoje opowiadanie.

8 maja 2014 r. w rejonowym Konkursie Ojczyzny Polszczyzny – część pisemna- (odbył się on w SP7)  wzięły udział uczennice naszej szkoły: Jagoda Sztela - 6C, Joanna Płachcińska - 6B, Zuzanna Jaśkiewicz – 6B, Daria Gliwa – 6D. Doskonale wykonana część pisemna (szczególnie pięknie napisane prace literackie) pozwoliła trzem z nich (Jagodzie, Joasi, Zuzi) na udział w niełatwej części ustnej. Ten etap Małego Finału odbył się  15 maja 2014 r. w siedzibie PODN. Dziewczęta, mimo potężnej tremy,  dobrze zaprezentowały się przed publicznością. Poradziły sobie z przygotowaniem ustnej prezentacji, której motywem przewodnim były przysłowia związane z miesiącami.

Emocjonujące zmagania konkursowe zapewniły Zuzannie Jaśkiewicz – II miejsce, Joannie Płachcińskiej – III, a Jagodzie  Szteli - wyróżnienie. Uczennicom serdecznie gratulujemy!

JCz