10 października 2014 r. w naszej szkole odbyło się wielkie święto uczniów klas pierwszych, ich rodziców i wychowawczyń -  Pasowanie na Ucznia Szkoły.

Zanim dzieci zostały przyjęte do grona uczniowskiego  musiały przejść pięć prób, by pokazać, że zasłużyły na miano ucznia naszej szkoły. Była to próba patriotyzmu (recytacja „Katechizmu polskiego dziecka” W. Bełzy),  próba znajomości zasad ruchu drogowego (śpiew piosenki pt. „W drodze do szkoły”), próba wiedzy na temat zasad zachowania się w szkole (grupowa recytacja wiersza przez poszczególne klasy), próba śpiewania (śpiew piosenki pt. „Hej, ho, pierwsza klasa”) i próba sprawności fizycznej.

Poszczególne zadania pierwszaków były oceniane przez panią dyrektor M.Goździk, przedstawiciela Rady Rodziców i licznie zgromadzonych rodziców. Wszyscy zgodnie zdecydowali, ze pierwszoklasiści wzorowo zdali swój pierwszy egzamin udowadniając, że zasłużyli na  miano ucznia Szkoły Podstawowej  nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie Szczecińskim.

Po złożeniu ślubowania na sztandar Szkoły dzieci zostały pasowane przez panią dyrektor symbolicznym ołówkiem. Uczniowie otrzymali od wychowawczyń pamiątkowe Akty Pasowania. O tym jak pięknie wyglądali w odświętnych strojach i uczniowskich biretach świadczą zdjęcia z uroczystości.