13 lutego 2015 r. w Gimnazjum nr 4 odbyły się IX Potyczki z Językiem Polskim dla uczniów szkół podstawowych naszego regionu. Tematem przewodnim było powiedzenie: „Honor Polaka plami, kto pisze z błędami”.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – indywidualnej i zespołowej. Część pisemna składała się z testu i dyktanda. Natomiast w drugiej części uczniowie musieli wykazać się dobrą znajomością ortografii, interpunkcji, frazeologii, poprawności językowej, a także ….właściwym przeczytaniem tekstu. Nie wszystkim udało się bezbłędnie przeczytać fragment przede wszystkim pod względem intonacji i właściwego akcentowania trudnych wyrazów.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowali uczniowie klasy 6A – Małgorzata Płachcińska, Adam Buwelski i Mateusz  Kłaczkiewicz.

Uczniowie drużynowo zajęli III miejsce, natomiast Adam Buwelski – II miejsce indywidualnie. 

Gratulujemy szóstoklasistom, życząc im dalszych sukcesów! Droga do gimnazjalnych klas humanistycznych stoi przed nimi otworem.

opr. JCz