W tym roku szkolnym nasza szkolna biblioteka bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na przełomie lutego i marca klasy: Id,e, IIa, IIIa, IVc,d oraz Vd odwiedziły Książnicę Stargardzką.

Dzieci z zainteresowaniem zwiedziły wszystkie działy. Dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tak wielkiego księgozbioru. Najbardziej magicznym dla nich miejscem był dział multimedialny.

Z radością ale i nieukrywanym zdziwieniem dowiedziały się, że można wypożyczać również płyty. Wycieczka do biblioteki dostarczyła  dzieciom wiele nowych informacji, zadowolenia i satysfakcji.