„Jestem bezpieczny” pod takich hasłem w dniu 17 kwietnia 2015 roku odbyła się w Szkole Podstawowej nr 7 II edycja międzyszkolnego konkursu dla uczniów klas drugich.  W konkursie brało  udział 8 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Stargard Szczeciński. Konkurs miał na celu  popularyzowanie znajomości przepisów  o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych, promowanie postaw prospołecznych oraz przygotowanie dzieci do samopomocy poprzez wyposażenie ich w umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia.Otwarcia konkursu i powitania gości dokonała pani dyrektor Małgorzata Goździk. Honorowymi gośćmi byli pani Anna Żółwińska ratownik medyczny oraz przedstawiciele Komendy Policji  w Stargardzie Szczecińskim pan Robert Puziak i pan Arkadiusz Chudzik. Zawodnicy mieli do pokonania 10 zadań. Podczas różnorodnych konkurencji wykazali się znakomitą znajomością znaków drogowych, zasadami przechodzenia przez jezdnię, sprawnie odpowiadali na pytania związane z udzielaniem pierwszej pomocy w różnych niebezpiecznych sytuacjach oraz znajomością przepisów drogowych. Zawodnicy umieli wskazać właściwe przedmioty które należy zabrać ze sobą w upalny dzień na plażę, wiedzieli jak należy zachować się podczas burzy, wykazali się również świetną znajomością wyposażenia apteczki.


 

Wiedza jaką reprezentowali uczniowie podczas konkursu była godna podziwu. Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce – SP nr 1 – ucz. Hanna Pardus,  Stanisław Sobolewski

II miejsce – SP nr 5 – ucz. Karolina Budawska, Michał Krawieczyński

III miejsce – SP nr 4 – ucz. Jakub Szubera, Adrian Komornicki

Udział w konkursie:

SP nr 6 – ucz. Szymon Koziński, Wojciech Rzesiowski

SP nr 7 – ucz. Robert Kwiatkowski, Dawid Podgórski

SP w Kobylance – ucz. Karolina Szłapa, Zuzanna Lew

SP w Kunowie – ucz. Małgorzata Kuciej, Dominik Kopaczewski


Wszyscy uczniowie zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców SP nr 7  i Urząd Miasta Stargard Szczeciński.

Wszystkim gościom, zawodnikom, opiekunom oraz sponsorom serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                                                                  Organizatorzy:

Joanna Konarzewska – Kuna

Barbara Miśkiewicz