29 stycznia 2016 r. w Gimnazjum nr 4 odbyły się XI Potyczki z Językiem Polskim dla uczniów szkół podstawowych naszego regionu. Celem tego konkursu jest propagowanie wiedzy polonistycznej, podnoszenie umiejętności rozumienia tekstu, wzbogacanie zasobu słownictwa oraz poprawności językowej.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – indywidualnej i zespołowej. Część pisemna składała się z testu i dyktanda. Natomiast w drugiej części uczniowie musieli wykazać się dobrą znajomością ortografii, interpunkcji, frazeologii, poprawności językowej, a także dobrze znać przysłowia i powiedzenia.

Naszą szkołę reprezentowały – Aleksandra Tyczkowska – 6A, Zuzanna Hajdas, Natalia Grzesiecka – 6D

Poziom konkursu był bardzo wyrównany! Między poszczególnymi zespołami były małe różnice punktowe. Aleksandra Tyczkowska zajęła III miejsce indywidualnie. Gratulujemy wszystkim naszym uczennicom, życząc im dalszych sukcesów!

opr. JCz