Zgodnie z tradycją Szkoły Podstawowej nr 7, 10 października 2013 r. odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych. To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawców i rodziców. Uroczystość rozpoczęła się od występów uczniów klas pierwszych. Dzieci swoim zachowaniem i zaprezentowanym programem artystycznym udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły.

Aktu pasowania na ucznia dokonała Pani Dyrektor Elżbieta Witczak i Małgorzata Goździk. Nowi uczniowie otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Krzysztofa Rzążewskiego legitymację szkolną  oraz pamiątkowy Dyplom Pasowania na Ucznia. Po głównej uroczystości  każdy uczeń otrzymał rożek słodkich obfitości  przygotowany przez rodziców.