Szkoła Podstawowa nr 7 w Stargardzie zaprasza dzieci  ze świetlic szkolnych, do wzięcia udziału w VII konkursie plastycznym pod hasłem KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

 

 

Regulamin konkursu:

1.Organizator:

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 7  w Stargardzie.

2.Uczestnicy konkursu

 • W konkursie biorą udział dzieci z klas I – III
 • Maksymalnie trzy prace na szkołę

3.Format i technika prac

 • Format A5
 • Technika prac dowolna

4.Opis prac

Każda praca powinna zawierać na odwrocie:

 • Imię i nazwisko autora pracy
 • Klasa
 • Imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego została wykonana
 • Adres i telefon szkoły

5.Kryteria oceniania

Jury będzie się składało z przedstawicieli klas I i III

 • Zgodność z tematem
 • Estetyka i pomysłowość wykonania
 • Samodzielność wykonania

6.Termin składania prac

Kartki należy składać do 19.12.2016 r. w świetlicy  SP7  lub przesłać na adres:

    Szkoła Podstawowa nr 7

    Plac Majdanek 13

    73 – 110 Stargard

Z dopiskiem Międzyświetlicowy Konkurs „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

O wynikach konkursu i przyznanych nagrodach zostaną Państwo powiadomieni do dnia 22.12.2016 r. Nagrody zostaną dostarczone po przerwie świątecznej.

Z pozdrowieniami organizatorzy konkursu

 

                                                 Edyta Maik, Lilianna Lipska, Elżbieta Woźniak