27.04.2017 roku zaprosiliśmy przedstawicieli klas V-tych do sprawdzenia swojej wiedzy o ojczyźnie. Drużyny 3 – osobowe zmagały się z 9 pytaniami: sławni Polacy, ciekawe miasta, granice i sąsiedzi Polski, wszystko naj…w Polsce, parki narodowe itp.

 

I miejsce zajęła drużyna z klasy 5 a – A. Jankowska, K. Lubowiecki i I. Jasion.

II miejsce zajęła drużyna z klasy 5 c - M. Kluczek,  M. Zahorda, N. Ratkowski, 

III miejsce zajęła drużyna z klasy 5 b – S. Śliwa, H. Iwaszko, K. Anasiński. 

Bawiliśmy się wszyscy znakomicie!