9 listopada uczniowie z klasy 7a odwiedzili laboratorium badawcze LabStar w Stargardzie. Wykonywane są tutaj badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody,  a także ścieków, osadów, gleby i odpadów. Uczniowie zapoznali się z pracą laboranta, dowiedzieli się o analizie sensorycznej wody przeznaczonej do spożycia, czyli na  określeniu zapachu, smaku, barwy, a także o nowoczesnych metodach badania wody. Ciekawy jest fakt, że pomiędzy kolejnym próbowaniem wody przegryza się ciasteczka, w celu zniwelowania smaku, natomiast zapach resetuje się wąchając kawę.