W czwartek  16.11.2017r. w Szkole  Podstawowej  nr 7  im. Astrid  Lindgren w Stargardzie  uczniowie klas I-szych zostali uroczyście pasowani na Ucznia. Tegoroczne pasowanie miało wyjątkowo uroczystą oprawę, ponieważ zbiegło się ono także z obchodami 20-lecia nadania imienia Szkole.

Na uroczystość „Pasowania na Ucznia”, w której udział wzięło 91 dzieci z klas pierwszych, przybyły  także osoby najbliższe dzieciom: ich rodzice,  dziadkowie  i  rodzeństwo,  którzy  wypełnili  „po brzegi” dużą salę gimnastyczną w SP7.

Podczas wejścia na salę, wystrojonych na galowo i w biretach na głowach Pierwszaków, dało się słyszeć  głośne westchnienie najbliższych dzieciom osób, którzy w ten sposób wyrazili swoje wzruszenie i ogromną radość z doniosłości tego wydarzenia.

Uroczystość „Pasowania na Ucznia” otworzyła pani wicedyrektor szkoły Małgorzata Goździk, witając wszystkie dzieci oraz przybyłe z nimi osoby.

Pierwszaki, aby być pasowanymi na Ucznia musiały najpierw przejść specjalne próby: mądrości, zręczności, śpiewu, znajomości zasad poprawnego zachowania się w szkole oraz znajomości przepisów drogowych.

Wszystkie próby dzieci zaliczyły pomyślnie, nad czym czuwała specjalna Komisja, zatwierdzając pozytywnie umiejętności dzieci.

Następnie Pierwszaki złożyły na Sztandar Szkoły uroczystą przysięgę, gdzie ślubowały: „być pilnymi i wzorowymi uczniami, być dobrymi kolegami, godnie reprezentować szkołę, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom swoim zachowaniem i nauką”.

Rodzice uczniów klas pierwszych również złożyli uroczystą przysięgę, ślubując pamiętać, iż:

„ Ich dziecko jest dla nich darem, że będą zawsze uważnie słuchać o czym dziecko do nich mówi, będą także pamiętać o tym, aby doceniać, przytulać i szanować swoje dziecko oraz że będą cieszyć się dzieciństwem swojego dziecka”.

Po złożeniu przez wszystkich „Ślubowania”, pani dyrektor wicedyrektor M. Goździk pasowała każdego Pierwszaka  na Ucznia, kładąc mu na ramieniu wielki ołówek, a wychowawczynie składały  gratulacje swoim podopiecznym.