W piątek 22 grudnia 2017 roku, podsumowano wyniki konkursu "Kartka świąteczna w języku angielskim". Ku naszemu zdumieniu, nauczyciele   języka   angielskiego  otrzymali  30   prac  z  klas 1 - 3  oraz 3 kartki z klas 4-7. Po długich obradach jury postanowiło wyróżnić wszystkie otrzymane prace z klas 1-3.

Organizatorzy bardzo dziękują rodzicom za pomoc i zaangażowanie przy wykonaniu pomysłowych i pięknych kartek świątecznych. Oto kilka zdjęć...