W listopadzie tego roku uczniowie klasy V B: Hubert Oleszak, Kornelia Kłosowska, Alicja Iwanowicz i Paula Klewin wzięli udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne pod nazwą „Badam, odkrywam”.

Zadaniem ich było przeprowadzenie doświadczenia przyrodniczego wraz z opisem, zgodnie z kartą doświadczenia, sfotografowanie go i przesłanie wraz z formularzem na adres wydawnictwa. Uczniowie przeprowadzili następujące doświadczenia:


 

Hubert Oleszak„Badanie obecności skrobi”,                                       

Kornelia Kłosowska – „Odczyn substancji zasadowych i kwasowych w domowym gospodarstwie”,

Alicja Iwanowicz„Gęstość cieczy a pływanie ciał”,

Paula Klewin„Prostoliniowe rozchodzenie się światła”.

Wszystkie formalności zostały dopełnione i czekamy teraz na wyniki, które zostaną ogłoszone 29 listopada 2013 r.

Tak się uczyli i bawili przyrodnicy a my wszyscy trzymamy kciuki :)