Dnia  17 maja 2018 r.  najlepsi matematycy klas pierwszych przystąpili do szkolnego konkursu, zorganizowanego przez panie: Annę Zdunek i Marzenę Hęglewicz.

Trzyosobowe drużyny zmagały się z różnymi zadaniami, które bezpośrednio po zakończeniu  były oceniane i punktowane na tablicy punktacyjnej. Dzieci  mogły  wykazać  się   wiadomościami  i   umiejętnościami  z  zakresu:   sprawnego  liczenia w zakresie 20, rozwiązywania zadań tekstowych prostych i złożonych, logicznego myślenia i rozumienia pojęć matematycznych. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową, ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

 I miejsce zajęła klasa I c

 II miejsce zajęła klasa I d

III miejsce zajęła klasa I b

IV miejsce zajęła klasa I a

         W  dniach  15-18  maja  2018 r.  uczniowie  klas  siódmych  byli  na 4 - dniowej  szkolnej  wycieczce. Tym  razem  zwiedzaliśmy  Trójmiasto i Malbork.

Program zwiedzania był bardzo napięty. Codziennie z samego rana wyruszaliśmy w trasę. Podczas tego pobytu udało się nam zobaczyć stojące obok siebie żaglowce – „Dar Pomorza” i udający się w roczny rejs dookoła świata „Dar Młodzieży”.

 

Dnia 9 maja 2018 roku odbył się dla trzecioklasistów XVII Międzyszkolny Turniej o Puchar Małego Ekologa. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 5 w Stargardzie. 

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Czy znasz swój kraj?”.  

Konkurs sprawdzał nie tylko w jakim stopniu uczestnicy opanowali wiadomości przyrodniczo- ekologiczne, ale także jak dalece wiedza i zainteresowanie otaczającym środowiskiem wybiegają poza ramy podstawy programowej. Elementem dodatkowym turnieju jest zawsze konkurencja plastyczna, w której uczestnik - reprezentant każdej szkoły wykonuje pracę w ściśle określonym czasie. Jury ocenia sposób realizacji tematu i umiejętność wyrażania piękna otaczającego świata.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Mateusz Urban i Jakub Rychlewski z kl. 3 a, Aniela Antończak z kl. 3 b.

Natomiast do rywalizacji plastycznej przystąpiła  Amelia Dudek z kl. 3 f.

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 10 odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej pod patronatem Prezydenta Miasta Stargardu.

Nasz uczeń Mateusz Tarkowski zdobył  I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulacje dla Matiego i życzenia dalszych  sukcesów.