Dzieci przekraczania drogi wektor znak„Jestem bezpieczny” - pod takich hasłem w dniu 15 kwietnia 2016 r. odbyła się w Szkole Podstawowej nr 7 III edycja międzyszkolnego konkursu dla uczniów klas drugich. W konkursie brało udział 9 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Stargard. Konkurs miał na celu popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym, przygotowanie dzieci do udzielania pierwszej pomocy oraz poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Otwarcia konkursu i powitania gości dokonała pani dyrektor Małgorzata Goździk.

Honorowymi gośćmi byli przedstawiciel Straży Miejskiej - pani Joanna Kufel, a także Komendy Policji w Stargardzie pan Dariusz Mroziński i pan Przemysław Bujny.

Przed uczestnikami konkursu stało 9 zadań. Podczas różnorodnych konkurencji wykazali się znakomitą znajomością znaków drogowych i zasadami przechodzenia przez jezdnię. Sprawnie odpowiadali również na pytania związane z udzielaniem pierwszej pomocy w niebezpiecznych sytuacjach, wykazali się świetną znajomością wyposażenia apteczki. Zawodnicy umieli wskazać właściwe przedmioty, które należy zabrać ze sobą w upalny dzień na plażę i w długą górską wędrówkę. Wiedzieli, jak należy zachować się podczas burzy. Wiedza, jaką reprezentowali uczniowie podczas konkursu była godna podziwu.

Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce – SP nr 7 – ucz. Maja Śmigielska, Marcel Fidelus

II miejsce – SP nr 5 – ucz. Mateusz Bednarski, Maciej Kłyszejko

III miejsce – SP nr 4 – ucz. Paweł Makowski, Wojciech Dąbkowski

12 kwietnia 2016 r. odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Polskiego w SP8.

 

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice – Zuzanna Hajdas (6D) i Aleksandra Tyczkowska (6A). Tematem przewodnim konkursu była twórczość Henryka Sienkiewicza. Właśnie w tym roku przypada 170 rocznica urodzin i 100 rocznica  śmierci pisarza.

Zmagania obejmowały umiejętności humanistyczne z zakresu literatury, składni, fonetyki, frazeologii, ortografii, interpunkcji, znajomości przysłów i powiedzeń. W pracy literackiej uczestnicy mieli przenieść się do gorącej Afryki i napisać kartę z pamiętnika.

Po podsumowaniu wyników okazało się, że Aleksandra Tyczkowska wypadła wspaniale i zajęła drugie miejsce. Gratulujemy!                                                                               

opr. JCz

Sygnalizacja świetlna przed wektor znak23 marca, jak co roku,  w naszej szkole odbyły się Wiosenalia dla klas 1-3. W tym roku hasłem przewodnim było „Jestem bezpieczny”.  Podczas zawodów sportowych, w każdym poziomie, uczniowie przypomnieli sobie 5 zasad przechodzenia przez jezdnię, co oznaczają kolory na sygnalizacji świetlnej, numery telefonów alarmowych oraz zwrócili uwagę na to, jak ważne jest noszenie odblasków. A ponieważ był to ostatni dzień w szkole, przed świętami Wielkanocnymi, każda klasa podczas ostatniej konkurencji przepięknie ozdobiła wielkie tekturowe jajo. Kolorową pisankę każda ekipa zabrała ze sobą do klasy.

W tym dniu uczniowie obdarowani zostali słodkim poczęstunkiem, cała społeczność szkolna świetnie się bawiła  i zdobywała nowe wiadomości.

Kreskówka kurcząt z pisanki w kosz grafika wektorowa            UWAGA!

        W DNIACH 24 I 25 MARCA

 (CZWARTEK I PIĄTEK) ORAZ 29 MARCA (WTOREK)

DYŻUR OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY

DLA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH
ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W GODZINACH:  8:00 – 16:00