Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie zaprosiło w tym roku szkolnym uczniów klas młodszych do udziału w konkursie „Wokół symboli narodowych”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy historycznej związanej z polskimi symbolami narodowymi.

Mali uczestnicy przystąpili do zmagań konkursowych 10 listopada o godz. 12.00. Podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe: klasy I oraz II i III. Konkurs miał charakter testu jednorazowego wyboru z możliwą jedną poprawną odpowiedzią.Uczniowie z przejęciem odpowiadali na pytania. Wykazali się znajomością barw i symboli narodowych. Radzili sobie np. z odszukaniem Polski na mapie konturowej Europy, ze znajomością tekstu hymnu państwowego, z kojarzeniem dat z wydarzeniami z historii Polski.

Dzisiaj wielka jest rocznica - Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa.

Ludwik Wiszniewski

Uroczystym apelem uczniowie naszej szkoły uczcili 97. rocznicę odzyskania niepodległości.

 

Uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z wychowawczynią Barbarą Miśkiewicz serdecznie dziękują Dyrekcji Książnicy Stargardzkiej Panu Krzysztofowi Kopackiemu za zaproszenie na spotkanie z autorką książek dla dzieci Panią Renatą Piątkowską. Podczas spotkania autorka opowiadała dzieciom o swoich książkach, przeczytała również fragmenty wybranych książek. Wspólnie z dziećmi dyskutowała na temat  swoich bohaterów. Odpowiadała na liczne pytania.