Dnia 9 maja 2018 roku odbył się dla trzecioklasistów XVII Międzyszkolny Turniej o Puchar Małego Ekologa. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 5 w Stargardzie. 

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Czy znasz swój kraj?”.  

Konkurs sprawdzał nie tylko w jakim stopniu uczestnicy opanowali wiadomości przyrodniczo- ekologiczne, ale także jak dalece wiedza i zainteresowanie otaczającym środowiskiem wybiegają poza ramy podstawy programowej. Elementem dodatkowym turnieju jest zawsze konkurencja plastyczna, w której uczestnik - reprezentant każdej szkoły wykonuje pracę w ściśle określonym czasie. Jury ocenia sposób realizacji tematu i umiejętność wyrażania piękna otaczającego świata.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Mateusz Urban i Jakub Rychlewski z kl. 3 a, Aniela Antończak z kl. 3 b.

Natomiast do rywalizacji plastycznej przystąpiła  Amelia Dudek z kl. 3 f.

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 10 odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej pod patronatem Prezydenta Miasta Stargardu.

Nasz uczeń Mateusz Tarkowski zdobył  I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulacje dla Matiego i życzenia dalszych  sukcesów.

 

 

„Jestem bezpieczny” - pod takim hasłem w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się V edycja międzyszkolnego konkursu dla uczniów klas drugich.  W konkursie brało udział 6 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych ze Stargardu i okolic.

Konkurs miał na celu popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym, przygotowanie dzieci do udzielania pierwszej pomocy oraz poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Dyrektor Sławomir Kuczyński,  przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie - pan Jan Majsakowski, przedstawiciel Straży Pożarnej - pan Łukasz Stefański.

W dniu 19.03.2018 r. w Hali OSiR w Stargardzie Szczecińskim zostały zorganizowane zawody sprawnościowe „Ale Frajda” dla klas III i IV.

Pierwsze do boju ruszyły klasy trzecie. Zgłoszone drużyny podzielono na dwie grupy. Nasza drużyna rywalizowała w grupie ze szkołami nr 2,4 i 8 – wyszła zwycięsko z tej rywalizacji i awansowała do finału. W finale zmierzyli się z reprezentacja SP3, SP 5 SP2, ostatecznie zajmując trzecie miejsce w turnieju.