W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu zawodach sportowych na poziomie powiatowym. Były to następujące rozgrywki: mini piłka nożna dziewcząt i chłopców – klasy 4-6, piłka nożna dziewcząt klasy - 7-me, piłka plażowa chłopców, czwórbój lekkoatletyczny, sztafetowe biegi- 4x1000m i sztafeta szwedzka.

Najlepsze rezultaty osiągnęli:

  •   chłopcy klas 7-ych w plażowej piłce siatkowej – 1 miejsce,
  •    sztafeta szwedzka chłopców klas 4-6 – 3 miejsce,
  •   dziewczęta klas 4-6 w mini piłce nożnej i sztafeta dziewcząt klas 4-6 – 4 miejsca.

„Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana.”

Praca bibliotekarza to także misja, której celem jest docieranie do jak największej liczby miłośników książek, a także  zachęcanie  do  czytania i sięgania  po  literaturę. I taki cel przyświecał konkursowi. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie.

Nagrody książkowe oraz dyplomy otrzymali następujący uczniowie:

I m- ce N. KLAUŻYŃSKA z 7c,

II m-ce A. DUDEK z 3f,

III m-ce M. WESOŁOWSKA, O. MIKULICZ  z 4b.

Wyróżnienia:    M. ŚMIGIELSKA 4e,    O. WOCH 5a,    B. SŁAWIŃSKA 3f,     M. ZARZYCKA 3f,   N. KMIEĆ 4b   oraz   K. MICHALAK 4c.

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia za udział. Zapraszamy na wystawę prac przy czytelni!

Dnia  17 maja 2018 r.  najlepsi matematycy klas pierwszych przystąpili do szkolnego konkursu, zorganizowanego przez panie: Annę Zdunek i Marzenę Hęglewicz.

Trzyosobowe drużyny zmagały się z różnymi zadaniami, które bezpośrednio po zakończeniu  były oceniane i punktowane na tablicy punktacyjnej. Dzieci  mogły  wykazać  się   wiadomościami  i   umiejętnościami  z  zakresu:   sprawnego  liczenia w zakresie 20, rozwiązywania zadań tekstowych prostych i złożonych, logicznego myślenia i rozumienia pojęć matematycznych. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową, ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

 I miejsce zajęła klasa I c

 II miejsce zajęła klasa I d

III miejsce zajęła klasa I b

IV miejsce zajęła klasa I a

         W  dniach  15-18  maja  2018 r.  uczniowie  klas  siódmych  byli  na 4 - dniowej  szkolnej  wycieczce. Tym  razem  zwiedzaliśmy  Trójmiasto i Malbork.

Program zwiedzania był bardzo napięty. Codziennie z samego rana wyruszaliśmy w trasę. Podczas tego pobytu udało się nam zobaczyć stojące obok siebie żaglowce – „Dar Pomorza” i udający się w roczny rejs dookoła świata „Dar Młodzieży”.