W czwartek  16.11.2017r. w Szkole  Podstawowej  nr 7  im. Astrid  Lindgren w Stargardzie  uczniowie klas I-szych zostali uroczyście pasowani na Ucznia. Tegoroczne pasowanie miało wyjątkowo uroczystą oprawę, ponieważ zbiegło się ono także z obchodami 20-lecia nadania imienia Szkole.

Na uroczystość „Pasowania na Ucznia”, w której udział wzięło 91 dzieci z klas pierwszych, przybyły  także osoby najbliższe dzieciom: ich rodzice,  dziadkowie  i  rodzeństwo,  którzy  wypełnili  „po brzegi” dużą salę gimnastyczną w SP7.

Podczas wejścia na salę, wystrojonych na galowo i w biretach na głowach Pierwszaków, dało się słyszeć  głośne westchnienie najbliższych dzieciom osób, którzy w ten sposób wyrazili swoje wzruszenie i ogromną radość z doniosłości tego wydarzenia.

Kolejnej już w tym roku, XVII edycji międzyszkolnego konkursu literackiego dla klas trzecich pt.”Bohaterowie książek Astrid Lindgren” przyświecało hasło

„Kochamy nie tylko Pippi”.

Data konkursu doskonale też wpisała się w obchodzone w tym roku obchody 20-lecia  nadania  szkole  imienia  szwedzkiej  pisarki. Jak co roku dzieci doskonale przygotowane i w konkursowych potyczkach każda z drużyn  wykazywała  się  ogromną  wiedzą zarówno tą, dotyczącą treści omawianych książek jak i w zakresie biografii pisarki.

          9 listopada uczniowie z klasy 7a odwiedzili laboratorium badawcze LabStar w Stargardzie. Wykonywane są tutaj badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody,  a także ścieków, osadów, gleby i odpadów. Uczniowie zapoznali się z pracą laboranta, dowiedzieli się o analizie sensorycznej wody przeznaczonej do spożycia, czyli na  określeniu zapachu, smaku, barwy, a także o nowoczesnych metodach badania wody. Ciekawy jest fakt, że pomiędzy kolejnym próbowaniem wody przegryza się ciasteczka, w celu zniwelowania smaku, natomiast zapach resetuje się wąchając kawę.

We wtorek, 7 listopada, odbył się w naszej szkole konkurs chemiczny dla uczniów klas siódmych pt. „Maria Skłodowska – Curie – polska noblistka”.

Uczniowie zmagali się z 30 pytaniami. Największą ilość punktów zdobyli:

I miejsce Natalia Wywrocka z kl. 7a

II miejsce ex aequo:  Ksenia Marciszak i Laura Ratajczak z kl. 7a

              III miejsce ex aequo: Oliwia Szulczewska z kl. 7c i Kacper Bielecki z kl. 7a

GRATULACJE!