Głównym celem obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych jest promocja biblioteki w środowisku szkolnym, zwrócenie uwagi na jej ogromną rolę w życiu szkoły oraz pokazanie tego, jaka jest pomocna uczniom: w nauce, zdobywaniu informacji, rozbudzaniu i poszerzaniu swoich zainteresowań oraz rozwijaniu wyobraźni.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do zwiedzania wystawy - „Ulubiona książka z dzieciństwa naszej Pani, Pana”. Każda klasa odwiedza czytelnię według ustalonego grafiku wraz z wychowawcą, który prezentuje swoją ulubioną książkę.

"My, uczniowie pierwszej klasy uroczyście przyrzekamy,

że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy…"

Dzień 10 i 11 marca 2014 r. był dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły dniem szczególnym. Zostali oni  pasowani na czytelnika biblioteki szkolnej, dzięki czemu uzyskali możliwość wypożyczania książek oraz korzystania ze szkolnej czytelni.

Przyszli czytelnicy musieli wykazać się znajomością postaci ze znanych baśni, zapoznali się z regulaminem biblioteki oraz zasadami wypożyczania książek. Uczniowie dowiedzieli się, że to właśnie książka jest prawdziwym skarbem każdego człowieka.


4 października 2013 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Wzięły w nim udział zaproszone przez nas dzieci z naszych oddziałów przedszkolnych. Dzieciom towarzyszyły przyniesione przez nie zwierzaki - pluszaki lub zdjęcia ich pupili. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na ochronę zwierząt, szczególnie tych zagrożonych wyginięciem. Spotkaniu towarzyszyła wystawa bajeczek, opowiadań i książek popularno-naukowych  związanych z tą tematyką. Nie obyło się oczywiście bez oglądania tychże bajek i  książek. Dzieci ciekawie opowiadały o swoich czworonożnych pupilach, opiece nad nimi. Wymieniały znane bajki i filmy, których bohaterami są zwierzęta. Następnie wysłuchały opowiadania „Pan Maluśkiewicz i wieloryb” Juliana Tuwima w nawiązaniu do Roku Tuwima.


Uwieńczeniem zajęć było zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym„ Życie w oceanie”. Dzieci wykazały się niezwykłą pomysłowością. Dwoje z nich: Weronika Malinowska, Dominik Kodź z gr.0B zostało wyróżnionych nagrodami książkowymi a wszyscy otrzymali nagrody niespodzianki.


1.WYSTAWA - „ULUBIONA KSIĄŻKA Z DZIECIŃSTWA NASZEJ PANI, PANA”.

Zwiedzanie wystawy przez poszczególne klasy według ustalonego grafiku wraz z wychowawcą, który zaprezentuje swoją ulubioną książkę.

2. „POMYLIŁO MI SIĘ….. czyli jak uczniowie żartobliwie zapamiętują tytuły lektur”.

3. WYSTAWA  ZAKŁADEK DO KSIĄŻEK  Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA…

Jeśli masz ciekawą, niezwykłą  zakładkę,  którą chcesz pokazać innym przynieś ją do biblioteki do 20 października. Oczywiście oddamy ją właścicielowi po wystawie.


Obchodzone 25 listopada święto przebiegało dwuetapowo:

- zorganizowana została wystawa „Miś maksymalny”;

- na przerwach odbywał się quiz „Z życia niedźwiedzi” /za prawidłowa odpowiedź- lizak/

Miś to bardzo wdzięczna maskotka. To jest taki temat, który podoba się wszystkim: i dzieciom i dorosłym. Zgromadziłyśmy prawie  40 miśków.

Właścicielką największego jest Martynka Jeszka z Ic, II  nagrodę zdobył pluszak Kubusia Kuwałka z IIIb, a trzecie Malwinki Reut z kl. IIa. Specjalną nagrodę za oryginalność otrzymał miś Igorka Zemana Ig. Wystawa była czynna do 30 listopada. Oprócz naszych uczniów wystawę zwiedziły również przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowy Zakątek".