Statut Szkoły Podstawowej nr 7 

 Procedury współpracy nauczycieli

z rodzicami/opiekunami uczniów SP 7

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectw szkolnych i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren 
w Stargardzie
 - 
Załącznik nr 1;   Załącznik nr 2

  

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

 

Przedmiot Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

 • religia

 

PSO5

PSO6

 • język polski

 

 PSO5

PSO6
 • historia i społeczeństwo

PSO 4-6 

 • język angielski

 

PSO5 

PSO6 

 • matematyka

 

PSO5

PSO6

 • przyroda

PSO 4-6 

 • plastyka 

PSO 4-6

 • technika

PSO 4-6

 • muzyka
 

PSO5

PSO6

 • zajęcia komputerowe

 PSO 4-6

 • wychowanie fizyczne

 PSO 4-6