KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Do pobrania

Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie uprzejmie informuje, iż ruszają zapisy  na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów „0” dzieci urodzonych w roku 2012 i do klas pierwszych  dzieci urodzonych w roku 2011.

Termin postępowania rekrutacyjnego do oddziału „0” na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie od 01 do 16 marca, natomiast do I klas  odbywać się będzie  od 01  do 23 marca 2018r.

Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej należy wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły w wyżej wymienionym terminie. Rodzice dziecka, które podlega obowiązkowi szkolnemu, na mocy art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty są zobowiązani do informowania dyrektora szkoły w obwodzie którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w innym obwodzie. W przypadku gdy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola, innej szkoły lub przebywa za granicą uprzejmie proszę o telefoniczną informację: 91 573 17 37 wew.33 w godzinach 7.30-14.30.

Zapisy

  • do klasy I odbywać się będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30, 7.03.2018r. - 1. środa miesiąca - 11.00 – 17.00,
  • do oddziału „0” odbywać się będą w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00 lub u pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7.

 Z poważaniem,
Elżbieta Witczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

 

Dokumenty do pobrania - dla klas 1:

 

Dokumenty do pobrania - dla oddziałów 0:


W związku z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) każda legitymacja szkolna powinna być uzupełniona o  PESEL ucznia. Aby nie zmuszać placówek do natychmiastowej wymiany dokumentów, rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe, które umożliwiają korzystanie ze starych druków legitymacji jeszcze w roku szkolnym 2015/2016, ale pod pewnymi warunkami. Przepis stanowi, że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. Modyfikacji dokona osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a dopisek opatrzy małą pieczęcią urzędową szkoły. Legitymacje, które wydano wcześniej, zachowają ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy. Jednak trzeba będzie je uzupełnić we wskazany wyżej sposób.

Serdecznie zapraszamy 21.05. do SP7 („kamczatka”) na godz. 16.30 rodziców uczniów klas 4-6 na spotkanie poświęcone prewencji środków odurzających. Zajęcia poprowadzi policjant ds. profilaktyki. 

 

 Wszelkie wpłaty można kierować na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, ul. Łomiańska 5,

01-685 Warszawa, Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,

tytułem: 25031 Biernacki Jakub Stargard Szczeciński – darowizna na

pomoc i ochronę zdrowia