Wszelkie wpłaty można kierować na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, ul. Łomiańska 5,

01-685 Warszawa, Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,

tytułem: 25031 Biernacki Jakub Stargard Szczeciński – darowizna na

pomoc i ochronę zdrowia