Serdecznie zapraszamy 21.05. do SP7 („kamczatka”) na godz. 16.30 rodziców uczniów klas 4-6 na spotkanie poświęcone prewencji środków odurzających. Zajęcia poprowadzi policjant ds. profilaktyki.