Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie uprzejmie informuje, iż trwają zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018. 

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do oddziałów przedszkolnych obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone
w 2011r.

Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego należy wypełnić kartę zgłoszenia (do pobrania na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły). W przypadku gdy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola, innej szkoły lub przebywa za granicą uprzejmie proszę o telefoniczną informację: 91 573 17 37 wew.33 w godzinach 8-15

Zapisy: od  30 marca do 7 kwietnia 2017r.

 • do klasy I   odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00, czwartek 06.04.2017r.  10.00 – 17.00,
 • do oddziałów zerowych odbywać się będą w gabinecie pedagoga szkolnego
  poniedziałek: 9.00 – 13.00,
  wtorek: 9.00 – 10.30 oraz 12.15 – 13.00,
  środa: 14.30 – 17.00,
  czwartek: 10.00 – 11.00,
  piątek: 9.00 – 12.00.

Z poważaniem,
Elżbieta Witczak, dyrektor szkoły

Dokumenty do pobrania - dla klas 1:

Obwód Szkoły Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie

Regulamin  rekrutacji  dzieci  do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie w roku szkolnym 2017/2018

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły (załącznik 1)

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej (załącznik 2)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem (załącznik 3)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka /babci, dziadka/ (załącznik 4)

Dokumenty do pobrania - dla oddziałów 0:

Regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie  

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego (załącznik 1) 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 (załącznik 2) 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem (załącznik 3) 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka /babci, dziadka/ (załącznik 4)