Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs „Mój wymarzony świat”. Każdy uczestnik dostarcza kompozycję. Mogą to być plakaty, rysunki, makiety, kompozycje przestrzenne itp. wykonane z różnych materiałów i dowolną techniką.

Podpisaną pracę: imię, nazwisko i klasa prosimy składać do 13 czerwca 2014 r.: p. J. Puczkarskiej s. 23 c lubp. I. Miętki s.12 c lub p. E. Maik – świetlica szkolna.