Każdy uczestnik pobiera szablon liścia od pani Edyty Maik ze świetlicy szkolnej. Dowolną techniką ozdabia go. Podpisaną pracę: imię, nazwisko i klasa prosimy składać do końca października: p. J. Korzeb, J.Puczkarskiej s. 23 lub p. E. Maik – świetlica szkolna.

Przewidujemy nagrodę główną i słodkie upominki dla wszystkich uczestników.  

Zapraszamy do wzięcia udziału!