W tym roku szkolnym wiosnę przywitaliśmy pięknymi pracami malowanymi na płótnie. Korytarz szkolny uzyskał malowniczy wygląd.