Akcja Góra Grosza organizowana jest pod patronatem honorowym

Ministerstwa Edukacji Narodowej

UCZNIOWIE SZKÓŁ!

Akcja Góra Grosza w tym roku będzie organizowana już po raz czternasty. Przez te wszystkie lata w sumie zebraliśmy ogromny fundusz – ponad 23 miliony złotych.

 

JAKI JEST CEL AKCJI I NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z GÓRY GROSZA?

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Dzięki zebranym środkom wspieramy realizację reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których prowadzone są działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom.

Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.

KIEDY I JAK ROZPOCZYNA SIĘ AKCJA GÓRA GROSZA?

Akcja Góra Grosza organizowana jest we wszystkich szkołach i przedszkolach w całej Polsce i trwa od 25.11 – 6.12.2013 r. 

W naszej szkole kończymy zbiórkę pieniędzy tuż przed świętami 20.12.2013 r.