Listopad jest nie tylko miesiącem zadumy nad historią, ale też dobrym czasem na integrację w miejscu tak przyjaznym dla dzieci – jak świetlica szkolna. Uczniowie tam  przebywający  nie mieli czasu na nudę i nie mogli narzekać na brak interesujących zajęć.

Akcja czytania dzieciom nabrała rozmachu i poszerzyła swoją płaszczyznę. Odwiedzają -  bowiem - świetlicę nie tylko uczniowie klasy 5c, ale też nauczyciele uczący w naszej szkole, by podzielić się swoimi fascynacjami literackim i odbywa się głośne czytanie fragmentów książek z kanonu literatury dziecięcej np. „Przygody Kubusia Puchatka”.

Dzieci chętnie wyrażają swoje emocje za pomocą ekspresji plastycznej i powstają tygodniowe wystawy w formie gazetek ściennych odnoszących się tematycznie do zaplanowanych w programie wychowawczym, haseł tygodnia. Odbywają się pogadanki, w czasie których  dzieci chętnie zauważają elementy świata, który je otacza. I tak postała wystawa malowanek i rysunków na temat zwierząt, które towarzyszą nam w życiu.

Nie są też obce, na płaszczyźnie zajęć świetlicowych,  tematy patriotyczne, uprzednio omówione i dostosowane do wieku uczniów .  Dzieci z zapałem malowały kontury naszej Ojczyzny, czy też symboli narodowych, co zostało uwiecznione na gazetce tematycznej.

Tematyczną wystawą zrealizowaną  w formie pogadanek i ekspresji plastycznej są obyczaje i zwyczaje polskie. W listopadzie jest  to  wystawa prac pt.„Wróżby andrzejkowe”.

W dalszym ciągu trwa w szkole realizacja programu wychowawczego „Pięciu wartości”, a dzieci ze świetlicy mogły obejrzeć fragment przedstawienia nawiązującego do grzeczności pt. „Brzechwa uczy nas kultury”. Dzieci bawiły się świetnie słuchając wierszy w żywiołowej inscenizacji uczniów klasy 5c.

Do następnej, wesołej zabawy, już niebawem, w świątecznym nastroju.