W II semestrze sala świetlicy szkolnej tętniła życiem. W Dniu Otwartym Szkoły  świetlica  również zaprosiła  do odwiedzenia tego ważnego miejsca w szkole. Tutaj bowiem następuje zapoznanie i integracja dziecka ze środowiskiem szkolnym. Było wielu rodziców, którzy chcieli zobaczyć jak działają  programy proponowane najmłodszym dzieciom w naszej szkole.

 W marcu odbyły się pogadanki  dotyczące dobrego wychowania. Dzieci w zajęciach grupowych inscenizowały sytuacje, w których "magiczne słowa" - dziękuję, przepraszam, proszę  grały główną rolę w dialogu.

Świetlica również witała wiosnę w postaci przepięknych malowanek i ozdób, które zostały wyeksponowane na gazetkach ściennych.

 

Do świetlicy zawitała również królewska gra w szachy, którą rozpropagowała nauczycielka przyrody w naszej szkole. Dzieci z entuzjazmem rozgrywały turnieje miedzy sobą. Ta pasja jest z wielkim powodzeniem kontynuowana.

Wielkanoc również znalazła plastyczne odzwierciedlenie w świetlicowym konkursie na najpiękniejsze jajko wielkanocne. Dzieci rywalizowały pod względem różnorodności wykorzystania materiałów, którymi jajka były ozdabiane.

Dzieci brały też udział w konkursach miedzyświetlicowych proponowanych przez inne szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 1 w XVII Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym pn."Książka twoim przyjacielem" nasza uczennica Kasia Pągowska z kl. 3a - zajęła II miejsce. Kasia sportretowała technika mieszaną bohatera książki pt. "Kot w butach". Brawo, gratulujemy!

W maju odbył sie wewnątrzświetlicowy konkurs pn. "Portret mojej mamy". Cieszył się wielkim powodzeniem i każdy był zwycięzcą, bowiem mógł  podarować piękny portret swojej mamie.

Dzieci aktywnie uczestniczyły  też w kolejnych konkursach, np. w Szkole Podstawowej nr 5 pod nazwą "Warzywno-owocowy zawrót głowy".

Konkursy organizowane w szkole i poza nią wzbogacają wyobraźnię młodego człowieka, uczą pewności siebie i dają możliwość wykazania się pomysłowością i talentem.

E.Wo