Listopad jest nie tylko miesiącem zadumy nad historią, ale też dobrym czasem na integrację w miejscu tak przyjaznym dla dzieci – jak świetlica szkolna. Uczniowie tam  przebywający  nie mieli czasu na nudę i nie mogli narzekać na brak interesujących zajęć.

Akcja czytania dzieciom nabrała rozmachu i poszerzyła swoją płaszczyznę. Odwiedzają -  bowiem - świetlicę nie tylko uczniowie klasy 5c, ale też nauczyciele uczący w naszej szkole, by podzielić się swoimi fascynacjami literackim i odbywa się głośne czytanie fragmentów książek z kanonu literatury dziecięcej np. „Przygody Kubusia Puchatka”.

Dzieci chętnie wyrażają swoje emocje za pomocą ekspresji plastycznej i powstają tygodniowe wystawy w formie gazetek ściennych odnoszących się tematycznie do zaplanowanych w programie wychowawczym, haseł tygodnia. Odbywają się pogadanki, w czasie których  dzieci chętnie zauważają elementy świata, który je otacza. I tak postała wystawa malowanek i rysunków na temat zwierząt, które towarzyszą nam w życiu.

    W  ramach programu wychowawczego "Starszy brat, starsza siostra",  zainicjowane zostały spotkania z harcerzami ze stargardzkiego hufca,  którzy w każdy wtorek  odwiedzają  naszą szkolną świetlicę, prezentując przygotowany program zabaw psycho-ruchowych. Wsparcie dla naszego programu wychowawczego uzyskaliśmy dzięki aprobacie drużynowego Łukasza Grzybka.

Październik jest miesiącem obfitującym w radosne wydarzenia w szkolnej świetlicy. Dzieci z zapałem przygotowywały pod kierunkiem wychowawczyń wspaniałe portrety „swoich pań”. Te prace plastyczne zostały pięknie wyeksponowane w pokoju nauczycielskim w dnu Święta Edukacji Narodowej, wzbudzając podziw i  zaciekawienie.

 


Świetlica, to również miejsce na realizację programów wychowawczych, obejmujących wszystkie dzieci w szkole. Takim programem, który jest propagowany wśród  dzieci ze świetlicy, jest program  pięciu  wartości naczelnych, a mianowicie: patriotyzmu, tolerancji, kultury osobistej, życzliwości  i szacunku  dla siebie i innych.

Dzieci chętnie włączyły się w działania plastyczne, które były odzwierciedleniem pogadanki i dyskusji  wśród najmłodszych. Program będzie realizowany przez cały rok szkolny na różnych płaszczyznach poznawczych.

Ciemne poranki i chmurne, październikowe popołudnia nie są straszne, kiedy spędza się czas w tak wesołym gronie i bezpiecznym miejscu, jakim jest nasza świetlica.

 E.Wo