W świetlicy czas płynie wesoło … Każdy spędza czas, tak jak lubi …  Wspólnie się bawimy, uczymy i spędzamy czas …

Pierwszy miesiąc wspólnej pracy i zabawy już za nami … Poznaliśmy zasady panujące  w świetlicy oraz przypomnieliśmy sobie zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Teraz witamy jesień….  Niebawem zamieścimy listę konkursów, organizowanych przez świetlicę i serdecznie Was zapraszamy do udziału.

 

 

Zajęcia w świetlicy odbywają się w godzinach:

6.45 - 16.30

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA

 

 

Świetlica w naszej szkole obejmuje swoją opieką tylko uczniów z klas 0 – III. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest praca zawodowa obojga rodziców. Dzieci objęte są opieką w godzinach od 6.45 do 16.30. Natomiast oddziały zerowe od godziny 6.45 do 16.15. 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują.

Obok nauki, zabawa jest podstawową forma aktywności dzieci. Dlatego uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponując różnorodne zabawy i gry. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości i doświadczenie dzieci, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dając okazję do oceniania i wartościowania.