W  ramach programu wychowawczego "Starszy brat, starsza siostra",  zainicjowane zostały spotkania z harcerzami ze stargardzkiego hufca,  którzy w każdy wtorek  odwiedzają  naszą szkolną świetlicę, prezentując przygotowany program zabaw psycho-ruchowych. Wsparcie dla naszego programu wychowawczego uzyskaliśmy dzięki aprobacie drużynowego Łukasza Grzybka.

Październik jest miesiącem obfitującym w radosne wydarzenia w szkolnej świetlicy. Dzieci z zapałem przygotowywały pod kierunkiem wychowawczyń wspaniałe portrety „swoich pań”. Te prace plastyczne zostały pięknie wyeksponowane w pokoju nauczycielskim w dnu Święta Edukacji Narodowej, wzbudzając podziw i  zaciekawienie.

 


Świetlica, to również miejsce na realizację programów wychowawczych, obejmujących wszystkie dzieci w szkole. Takim programem, który jest propagowany wśród  dzieci ze świetlicy, jest program  pięciu  wartości naczelnych, a mianowicie: patriotyzmu, tolerancji, kultury osobistej, życzliwości  i szacunku  dla siebie i innych.

Dzieci chętnie włączyły się w działania plastyczne, które były odzwierciedleniem pogadanki i dyskusji  wśród najmłodszych. Program będzie realizowany przez cały rok szkolny na różnych płaszczyznach poznawczych.

Ciemne poranki i chmurne, październikowe popołudnia nie są straszne, kiedy spędza się czas w tak wesołym gronie i bezpiecznym miejscu, jakim jest nasza świetlica.

 E.Wo

 Chłopiec i dziewczynka w szkole uniform wektor rysunekJak co roku, szkolna świetlica znowu stała się przyjazną przystanią dla wielu uczniów naszej szkoły. Nowy rok szkolny to tez nowe pomysły na ciekawe spędzenie czasu przed i po lekcjach. Tu dzieci chętnie nawiązują nowe przyjaźnie i integrują się podczas  zabawy  i zadań dydaktyczno – wychowawczych.

W tym roku szkolnym jest kontynuowany program wychowawczy „Starszy brat, starsza siostra”, kiedy to uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim, przychodzą do świetlicy i wspomagają młodszych kolegów i koleżanki w odrabianiu zadań domowych.